การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บเมก้าฟลอร์

การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บเมก้าฟลอร์

การจัดเก็บ

- ควรกองเก็บบนพาเลทที่สามารถทำการเคลื่อนย้ายได้โดยรถ โฟลคลิฟท์ และควรกองเก็บไว้ในที่ร่ม เพือป้องกันความชื้นก่อนการติดตั้ง ถ้าจำเป็นต้องกองเก็บไว้ภายนอก ควรจะมีผ้าใบคลุมให้มิดชิด
- การวางขาตั้งพาเลท ก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อไม่ให้แผ่นโค้งงอ ดังนั้น การวางขาพาเลท ควรจะต้องมีระยะห่างไม่เกิน 60 cm. โดยแผ่นความยาว 240 cm. ควรมีขาตั้งอย่างน้อย 4 ขา และไม้รองแต่ละชั้นต้องวางให้ตรงตามตำแหน่งเดียวกัน และไม่ควรวางกองเกิน 4 พาเลท


การเคลื่อนย้าย

- การยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ให้ทำด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และทุกครั้งที่ทำการยกต้องใช้วิธีย่อตัวลง จับให้ถนัดแล้วใช้กำลังจากขายกขึ้น ควรจับห่างจากปลายแผ่นอย่างน้อย 30 cm.
- เคลื่อนย้ายตามแนวตั้งโดยเคลื่อนย้าย 2 คน ห้ามเคลื่อนย้ายแผ่นตามแนวนอนโพสต์เมื่อ :
2565-01-21
 234
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์